The Team


The South Snowdonia Search And Rescue Team is comprised of 30 team members, all unpaid volunteers who give up their own time at all times of the day and night, 365 days per year to help those lost, injured, or in distress in the mountains or rural locations in South Snowdonia.

Currently, we average around 50 callouts each year, and handle 30 to 40 ‘alerts’ which mainly deal with overdue or lost walkers – most of which can be dealt with by mobile phones.

Training takes place every week and equipment is checked and maintained constantly so that we are always in a state of readiness to leave at a moment’s notice for the next job.

The team also do an enormous amount of ‘unseen’ work which goes on behind the scenes. The team members not only have to attend callouts, but they also have to attend fundraising events in order to meet the running costs of the team.

We are a Registered Charity. There is much work to be done in raising funds to support the work which we do.

Find out more about us by visiting our pages. If you wish to know more, or would like to sponsor us, visit our support page.


Mae tua 30 o aelodau yn Nhim Achub Mynydd De Eryri – i gyd yn wirfoddolwyr sydd ar gael pob awr o’r dydd trwy gydol y flwyddyn. ‘Rydym yn barod pob amser i gynorthwyo ac i achub anffodusion sydd ar goll neu wedi eu anafu yn Ne Eryri.
Ar gyfartaledd, mae tua 50 galwad y flwyddyn a thua 30 – 40 o rybuddion, y rhan fwyaf o’r rhain yn gerddwyr hwyr neu golledig! Fel arfer, mae’r rhain yn cael eu datrys trwy gynghori tros y ffon.

‘Rydym yn ymarfer yn wythnosol ac yn archwilio’r offer yn rheolaidd fel ein bod yn barod i ymateb i unrhyw alwad ar fyr rybydd. Mae’r gwaith “tu-cefn” anweledig yn cymeryd peth wmbrath o amser yr aelodau, boed yn bwyllgorau, gwaith trefnu neu godi arian di- bendraw. Hyn i gyd yn holl bwysig i sicrhau ffyniant a dyfodol y tim. ‘Rydym yn elusen gofrestredig ac os am fwy o wybodaeth neu ein cefnogi/noddi, mae croeso i chi ymweld a’r tudalennau eraill ar y safle.