Contact Us

In an emergency, Call 999 or 112, ask for Police then Mountain Rescue. Mewn argyfwng, galwch 999 neu 112, gofynnwch am yr Heddlu wedyn Tim Achub Mynydd

South Snowdonia Mountain Rescue Base Address

SSSART,
Capel Adda,
Cae Adda,
Trawsfynydd,
LL41 4TS

Send the rescue team a message: